องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
   
 
 
 
 
 
 

  มอบบ้านโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที...
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้...
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้...
  โครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สภาเด็กและเยาวชนตำบ...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562
 
ธนาคารขยะอบต.บุโพธิ์
เพลงสดุดีพระแม่ไทย

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้