องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
   
 
 
 
 
 
 

  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน RE-X-RAY
  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพต...
  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน RE-X-RAY ...
  กิจกรรมเปิดศูนย์บริการชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562
 
ธนาคารขยะอบต.บุโพธิ์
เพลงสดุดีพระแม่ไทย

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้