องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 
 
 
 
 

  กิจกรรม 5 ธันวาคม 2566 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  กิจกรรม“พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถนนสองข้างท...
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้...
  โครงการหนูน้อยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562
 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้