องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงนของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 มี.ค. 2567 ]0
2 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2567 ]0
3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 มี.ค. 2567 ]0
4 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 7 ธ.ค. 2566 ]1
5 คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 3 ก.พ. 2566 ]1
6 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 20 ต.ค. 2565 ]29
7 คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 ก.ย. 2565 ]26
8 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 2 มี.ค. 2565 ]75
9 คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]110
10 คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2565 ]73
11 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ก.ย. 2564 ]72
12 คู่มือยืมทรัพย์สินทางราชการ [ 1 ก.ย. 2564 ]69
13 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]151
14 คู่มือ การประเมิน ITA 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]154
15 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]157