องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 20 ต.ค. 2565 ]19
2 คู่มือการจัดเก็บเอกสารและงานสารบรรณ [ 22 ก.ย. 2565 ]16
3 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 2 มี.ค. 2565 ]71
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 28 ม.ค. 2565 ]0
5 คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]106
6 คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2565 ]69
7 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ก.ย. 2564 ]66
8 คู่มือยืมทรัพย์สินทางราชการ [ 1 ก.ย. 2564 ]65
9 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2563 [ 2 ส.ค. 2564 ]148
10 คู่มือ การประเมิน ITA 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]150
11 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]151