องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567) [ 18 มี.ค. 2567 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 1 มี.ค. 2567 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธฺิ์ [ 23 ก.พ. 2567 ]11
4 ประกาศ อบต.บุโพธิ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป้นคณะกรรมการมาตรฐานจรอยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 20 ก.พ. 2567 ]0
5 ประกาศ อบต.บุโพธิ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป้นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 20 ก.พ. 2567 ]0
6 ประกาศ อบต.บุโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 2 ก.พ. 2567 ]11
7 แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบวัดการรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]7
8 ประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบุโพธิ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุโพธิ์ [ 13 ต.ค. 2566 ]5
9 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]27
10 ขอเชิญร่วมตอแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]24
11 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 มี.ค. 2566 ]46
12 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]29
13 เชิญชวนตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]46
14 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]45
15 ประกาศงดรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]35
16 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจใในความเป็นไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" [ 17 พ.ย. 2565 ]52
17 รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]49
18 สรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]52
19 ประกาศ ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ [ 3 ต.ค. 2565 ]22
20 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 3 ต.ค. 2565 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5