องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร


นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
โทร.089-949-7822นายสุทธิศักดิ์ สะรวมรัมย์

นายประยุทธ  สะอาดรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
โทร.098-546-0570

โทร.086-093-9722
นายเอนก  แป่มจำนัก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

โทร.085-245-1692
     

นายวิชญ์พล ไตรศร


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.090-334-2508
นางจินดาวรรณ  ชัยรัมย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.096-821-1550