องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภคและบริโภค [ 14 มิ.ย. 2562 ]315
2 แบบคำขอแจ้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน [ 14 มิ.ย. 2562 ]328
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 14 มิ.ย. 2562 ]337
4 แบบคำขอขึ้นทะบียนผู้พิการ [ 14 มิ.ย. 2562 ]315
5 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด [ 14 มิ.ย. 2562 ]330
6 หนังสือมอบอำนาจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ) [ 14 มิ.ย. 2562 ]316