องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]10
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 3 เม.ย. 2566 ]24
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]22
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 5 ก.ย. 2565 ]41
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) [ 2 ก.ย. 2565 ]22
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]57
7 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]85
8 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติหารป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]169
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2563 ]163
10 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]196
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตชององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 21 พ.ย. 2561 ]264
12 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4ปี [ 21 พ.ย. 2561 ]266