องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 12 มี.ค. 2567 ]1
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 11 มี.ค. 2567 ]0
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]15
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 3 เม.ย. 2566 ]28
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]25
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 5 ก.ย. 2565 ]46
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) [ 2 ก.ย. 2565 ]26
8 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]65
9 รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]89
10 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติหารป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]173
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2563 ]168
12 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]201
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตชององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 21 พ.ย. 2561 ]267
14 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต 4ปี [ 21 พ.ย. 2561 ]272