องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด

 
 
  นายอัครพงษ์ ยอดอ่อน  
  หัวหน้าสำนักปลัด  


นางสาวธชษร  บุญเพิ่ม
นางสาวสาวิตรี  โพธิจักร
นางสงวน  ด้วงเอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพ.จ.อ.ปฎินันท์  แนวกลาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
         
นายพลรัตน์  จันทร์เพชร  นายสิทธิพันธ์  เสาวพันธ์
นางสาวปริศนา  บุราสิทธิ์ นายทศพล  มุ่งดี  นางสมหมาย  สะทอนรัมย์
พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป