องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

สภา อบต.


นายหมั่น  สำรวมรัมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
โทร.084-724-2340

นายอุทิศ  พันธ์รัมย์
นายวิชญ์พล  ไตรศร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
โทร.084-918-5578
โทร.090-334-2508



นายเกื้อ  รอบคอบ
นายวันเฉลิม  สุขเลา
นายธีรกานต์  เหล่าสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.086-248-3873
โทร.082-987-6763
โทร.094-809-2567



นายลำปาง ประมวญพืช
นายอาคม  ดีต่อ
นางสาวมนัสนันท์  มุ่งดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร. 082-876-1019
โทร.065-336-3651
โทร.092-256-5913