องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ [ 31 ต.ค. 2565 ]31
2 การประชุมระดับหัวหน้าส่วนราชการในการประเมินขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) [ 10 ต.ค. 2565 ]31
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 5 ต.ค. 2564 ]115
4 การประชุมคณะกรรมการระดับหัวหน้าส่วนในการประเมินขั้นเงินเดือนในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]258
5 สรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.บุโพธิ์ [ 23 ธ.ค. 2563 ]193
6 คำสั่ง [ 16 ธ.ค. 2563 ]235
7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร [ 28 ต.ค. 2563 ]206
8 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 2 ก.ย. 2563 ]203
9 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2563 ]267