องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]0
2 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]3
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 ม.ค. 2567 ]5
4 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]7
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]6
6 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]28
7 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ก.ค. 2566 ]29
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]34
9 ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]27
10 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 มี.ค. 2566 ]33
11 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]33
12 ประกาศ ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ย. 2565 ]38
13 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]29
14 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]36
15 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]50
16 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]48
17 ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
18 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]126
19 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]129
20 ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]156
 
หน้า 1|2