องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566) [ 20 ต.ค. 2566 ]2
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]36
3 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]38
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง30 กันยายน 2565) [ 10 ต.ค. 2565 ]29
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]28
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบุโพธิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจาเดือน มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]89
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]107
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน มกราคม 2565) [ 2 ก.พ. 2565 ]110
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน ธันวาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]104
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) [ 6 ธ.ค. 2564 ]109
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประะจำปีงบประมาณ 2565(ประจำเดือน ตุลาคม 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]109
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน กันยายน 2564) [ 5 ต.ค. 2564 ]122
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน สิงหาคม 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]111
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน กรกฎาคม 2564) [ 3 ส.ค. 2564 ]112
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน มิถุนายน 2564) [ 7 ก.ค. 2564 ]114
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน พฤษภาคม 2564) [ 4 มิ.ย. 2564 ]160
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน เมษายน 2564) [ 7 พ.ค. 2564 ]165
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน มีนาคมา 2564) [ 16 เม.ย. 2564 ]160
19 รายงานผลการจัดการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]161
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564(ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564) [ 3 มี.ค. 2564 ]177
 
หน้า 1|2