วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน/หินคลุก บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน1รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน1รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตราจเช็คซ่อมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนกค5611บุรีรัมย์จำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง