องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การประเมิน ITA 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]184
2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.บุโพธิ์ [ 7 ม.ค. 2564 ]215
3 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 23 ธ.ค. 2563 ]181
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อบต.บุโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2563 ]226
5 โครงการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต (การจัดทำโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]196
6 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด) [ 6 ต.ค. 2563 ]188
7 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองคลัง) [ 6 ต.ค. 2563 ]188
8 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) [ 6 ต.ค. 2563 ]182
9 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา) [ 6 ต.ค. 2563 ]183
10 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสวัสดิการฯ) [ 6 ต.ค. 2563 ]170
11 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]173
12 คู่มือการบริหารงานที่โปร่งใส [ 14 พ.ย. 2562 ]310
13 หลักธรรมาภิบาลของ อบต. [ 14 พ.ย. 2562 ]271
14 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด) [ 4 ต.ค. 2562 ]171
15 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) [ 4 ต.ค. 2562 ]174
16 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าาง) [ 4 ต.ค. 2562 ]174
17 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา) [ 4 ต.ค. 2562 ]172
18 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิการฯ) [ 4 ต.ค. 2562 ]171