องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

กองช่าง

 
 
  นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง   -ว่าง-
 

นายช่างโยธา
 นางสาวสุพรรณี  ภักดีนัน   นายอภินันท์  ขวาหาญ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า