องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านย...
   

   การเคหะแห่งชาติได้อนุมัติให้...

  กิจกรรมธนาคารขยะชุมชนต้นแบบบ้านบุผู้หญิง
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ร่วมกับชุมชนต้นแบบบ้านบุผู้หญิง บริหารจัดการขยะโดยคัดแยกขยะเพื่อนำมา...

  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จัดโครงการ/กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 28 ...

  ภาพกิจกรรมซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน
   

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 

 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้