องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ภาพกิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุนาง สุพารา ปัดภัย
   

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอด...

  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง...
   
  กิจกรรมแจกเบีัยยังชีพ
   

การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ โดยจ่ายเป็นเงินสด

  รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลบุโพธิ์


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 

 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้