องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่...

  ภาพกิจกรรมติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. ม.1-ม.6 (บร....
   
  ภาพกิจกรรมติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (บร.ถ.12...
   
  ปลูกป่าเฉลิมพระพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...
   

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วตำบลบุโพธิ์ จัด


 
เพลงสดุดีพระแม่ไทย
ตะวันรุ่ง : วิธีการปลูกผักหวานป่าและเพาะเห็ดขอนดำ โดย ประดิษฐ์ เนตรสว่าง

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562