องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

สภา อบต.

 

  นายบุญรอด  สะอื้นรัมย์  
  ประธานสภา  
 

นายหนูนิตย์  บัวชา   นายวิชญ์พล  ไตรศร
 รองประธานสภา   เลขานุการสภา

 
 นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ นายฉลวย  ธรรมธุระ
นายเกื้อ  รอบคอบ
นางโสภา  ลาลำโกน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นายเกษร  พิศพล
นายภานุพงษ์  มุ่งดี
นายประสาน  สำเลิศรัมย์
นายหมั่น  สำรวมรัมย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
 นายสอน  มุ่งดี นางสำราญ  ก่ายกอง  นายอาคม  ดีต่อ  นายสุพจน์  สุรพัฒน์กรปภา
 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
     
 นายสุระพล  มุ่งดี     นายยงยุทธ  มุ่งดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8