องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  นางสาวสมจิตย์  ซ้ายก่า  
  หัวหน้าสำนักปลัด  นางสาวธชษร  บุญเพิ่ม
นายโสฬส  สงึมรัมย์
นางสงวน  ด้วงเอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


พ.จ.อ.ปฎินันท์  แนวกลาง นางสาวปริศนา  บุราสิทธิ์ นายทศพล  มุ่งดี
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
นายพลรัตน์  จันทร์เพชร  นายสิทธิพันธ์  เสาวพันธ์
 นางสมหมาย  สะทอนรัมย์
พนักงานขับรถยนต์  พนักงานดับเพลิง
ผู้คนงานทั่วไป