องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]5
2 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
3 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562 [ 1 ก.ย. 2563 ]44
4 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 22 ส.ค. 2563 ]39
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายวจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ส.ค. 2563 ]37
6 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]40
7 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]66
8 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]69
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]87
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายวจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ย. 2562 ]89
11 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]82
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 2/2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]91
13 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 1/2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]88
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1/2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]86