องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นางศุภาพิชญ์  แสงโทโพธิ์

  นายกองค์การบริหารตำบลบุโพธิ์  

นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์
  นายประยุทธ  สะอาดรัมย์
รองนายกองค์การบริหารตำบลบุโพธิ์   รองนายกองค์การบริหารตำบลบุโพธิ์

 
  นายมานิตย์  บุราสิทธิ์
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารตำบล
บุโพธิ์