องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
  ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 7]
 
  ภาพกิจกรรมติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 (บร.ถ.12...[วันที่ 2021-03-29][ผู้อ่าน 6]
 
  ภาพกิจกรรมซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหมู่บ้าน[วันที่ 2021-03-29][ผู้อ่าน 5]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานติดตั...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 9]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานขุดลอ...[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 5]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานขุดลอ...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 6]
 
  ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานขุดลอ...[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...[วันที่ 2021-01-11][ผู้อ่าน 87]
 
  ภาพกิจกรรมติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. ม.1-ม.6 (บร....[วันที่ 2020-11-06][ผู้อ่าน 81]
 
  ภาพกิจกรรมติดตามผลการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (บร.ถ.12...[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส...[วันที่ 2020-09-25][ผู้อ่าน 9]
 
  ปลูกป่าเฉลิมพระพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...[วันที่ 2020-08-11][ผู้อ่าน 71]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7