องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bupholocal.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอลำปลายมาศ ท่านบุญเต็ม  กัลยาพานิช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

2021-01-11
2020-11-06
2020-11-02
2020-08-11
2020-05-28
2020-05-13
2020-05-08
2020-04-21
2020-04-13
2020-03-18