เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 26 ก.ย. 2566 ]
......................................................................................................................................................................................................................................
เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก 6 ล้อ ติด เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding [ 26 ก.ย. 2566 ]
......................................................................................................................................................................................................................................
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]
......................................................................................................................................................................................................................................